Innlegg

Februar

Starten på 2020

Mot slutten av 2019

Mellom høst og vinter i Østmarka

Smak av vinter

Høst i Østmarka

Øyungskollen i Nordmarka

Glatte røtter og høst i lufta