Innlegg

Årets siste padletur på Øyungen

Så kom frosten

Rundt Bysetermåsan

Våtere blir det ikke

Mens vi venter på snø

I Trulsen og andre steder

På beina i oktober

Mønevann

Øyungen