Uren luren himmelturen

Tradisjonen tro ble skisesongen avsluttet med en tur til Jotunheimen. Mye vind, kulde og snø gjorde at forholdene ble utfordrende.