August 2021

Kjell Ove
Jotunheimen, Øyangen
Lærdal, Ulvehaugen


Nuka tar kløvmerket i bronse

Rein ved EldrevatnetNordmarka, Gørjefløyta

 
Nordmarka, Helgeren

Normarka, Gåslungen

Normarka, Gørjefløyta

Golsfjellet, Veslefjell